یکی از مشکل ترین مسایل یک کارفرما سر و کار داشتن با چگونگی مدیریت مشکل غیبت کارمند است که سیستم های کنترل تردد مشکل غیبت را حل کرده است.تقریبا هر کسی زمانی تاخیر داشته است اما این امر وقتی به مشکل تبدیل می شود که با منافع اقتصادی همراه با جریان نرمال کسب و کار تداخل کند. دلایل زیادی غیبت از محیط کاری وجود دارد – بیماری، خواب ماندن، تاخیرهای ترافیکی یا مشکلات مرتبط با شرایط کاری شغل. به منظور حل این مسائل، شما نیاز به صبر، غمخواری و یک نگرش مبتنی بر همکاری خواهید داشت. به مشکل غیبت کارمند تا حد امکان زود توجه کنید. با کارمند به طور خصوصی دیدار کنید و به او فرصت دهید تا دلایل مشکل غیبتش را برای شما توضیح دهد. اگر دلیل مبنای پزشکی دارد شما می توانید با مهربانی به او در مرتفع کردن مشکل کمک کنید.

هر گفتگویی را با کارمند در رابطه با مسائل غیبت مستند کنید.

یادداشتی از زمانها و تاریخ اخطارهای گفتاری بنویسید.

سیاست شرکت را به کارمند یادآوری کنید.

یک راه حل عملی برای حل مشکل غیبت را مورد بحث قرار دهید.

شما می توانید به کارمند یک چهارچوب زمانی بدهید که در آن مشکل غیبتش را حل کند.

انعطاف پذیر و منصف باشید،

به کارمند فرصت انتخاب برای رسیدن به زمان بندی مورد نظر را بدهید.

کارمند را به سمت توافق سوق دهید. به او توضیح دهید که شما می خواهید مساله غیبت را حل کنید اما شرکت می تواند عکس العمل نشان دهد در صورتی که او با این توافق همراه نشود.

اخطارهای و هشدارها

هر توافقی برای مورد توجه قرار دادن این مشکل باید مشخص کند چه قدمهایی را کارمند باید بردارد تا در زمان مشخص شروع به کار کند. همچنین باید مشخص شود چه نتایجی اگر این مساله تا زمان معلومی حل نشود ممکن است حاصل شوند. این را در پرونده پرسنلی کارمند درج کنید.

درباره مااطلاعات بیشتر درباره لاوین سیستم

لاوین سیستم تیمی متشکل از نیروهای جوان و پر انرژی می باشد. شبکه،دوربین مداربسته و ساعت حضور و غیاب  تخصص های اصلی ما هستند.

ادامه مطلب

اطلاعات تماستماس با لاوین سیستم

ایران - تبریز
بازار کبود

www.lawin.ir

info@lawin.ir

  5524 041-3526

JoomShaper